Kullanıcı Sözleşmesi

 

Kullanıcı Sözleşmesi

Arsacım Mimar LTD. ŞTİ. Hizmet Binaları* İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Arsacım Mimar LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.


Hizmet binalarımız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi, ofis odaları, yedek parça odaları, showroom, çay ocakları, malzeme odaları ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 18 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi Teknolojileri birimi tarafından denetlenmektedir. İlgili kanun gereği; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması, işyerinde gerek işveren gerek işçi açısından genel güvenliğin sağlanması ve yapılan işin işleyişinin takibi amacıyla hizmet binalarımızda sesli ve görüntülü kayıt yapılmaktadır. Ayrıca bu kayıtlar yasal mevzuatta öngörülen ve/veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreler kadar saklanacaktır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Arsacım Mimar LTD. ŞTİ.’nin

Kayapa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:130/A Nilüfer/ BURSA -TÜRKİYE yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden bilgi@arsacimmimar.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

* Arsacım Mimar LTD. ŞTİ.’nin Hizmet Binaları:

Kayapa Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:130/A Nilüfer/ BURSA -TÜRKİYE